Texttriangeln – en modell för ditt skrivande

Texttriangeln är en modell som hjälper dig att ta ett helhetsgrepp på ditt skrivande. Den är uppdelad i fem delar, som alla är viktiga i skrivprocessen. De är dock viktiga på olika sätt, och det finns stora poänger med att fokusera på de olika delarna vid olika tillfällen i skrivprocessen. Information om varje del hittar du längre ned på den här sidan. Men innan du går igenom dem är det viktigt att du förstår varför texttriangeln ser ut som den gör, och på vilka sätt du kan ha nytta av den. Det går vi igenom i denna film.

Skrivsituation

Innan du börjar skriva en text behöver du ha klart för dig vad din skrivsituation är. Skrivsituationen består av sex aspekter, som oftast går att hitta i instruktionerna till den text du ska skriva:

 • Syfte
 • Ämnesinnehåll
 • Texttyp
 • Språkbruk
 • Avsändare
 • Mottagare

I nedanstående film får du lära dig mer om skrivsituationen och hur du går tillväga för att lista ut vilken just din skrivsituation är. Mer om detta hittar du också under sidan Skrivprocessen.

Innehåll och struktur

När du har din skrivsituation klar för dig är nästa steg att titta på hur du bättre kan organisera informationen i din text. Hur du organiserar din text är nämligen avgörande för hur lätt det är att förstå vad du vill framföra. Viktiga aspekter rörande innehåll och struktur är:

 • Rubriker
 • Kapitelindelning
 • Styckesindelning
 • Kärnmeningar
 • Sambandsmarkörer

I nedanstående film går vi igenom textnivån innehåll och struktur, samt hur du går till väga för att bättre organisera ditt ämnesinnehåll på ett logiskt och strukturerat vis. Vill du fördjupa dig ytterligare hittar du mer information på sidorna Uppsatsens delar och Skapa sammanhang.

Meningar, ordval och formalia

När du har skrivsituationen klar för dig och har hittat en fungerande struktur för din text är det dags att börja jobba med texten rent språkligt. Det är nu du ska skapa den där röda tråden som gör din text såväl koncentrerad som precis, samtidigt som den är lätt för läsaren att följa med i. I arbetet med dessa tre nivåer jobbar du bland annat med:

 • Textbindning
 • Meningsbyggnad
 • Lämpliga ordval
 • Referenshantering

I nedanstående film fördjupar vi oss i texttriangelns tre nedersta nivåer, samt ger dig tips på hur du kan gå tillväga för att förbättra språkbruket i dina texter. Vill du läsa mer om detta kan du också besöka sidan Det akademiska språket.