Undvik plagiering

Plagiering innebär att du använder andras texter och idéer och framställer det som om de är dina egna. Om du inte anger var du hämtat informationen, riskerar du att anklagas för plagiering. För att undvika oavsiktlig plagiering, är det viktigt att du tydligt anger vilka källor du använt. Det ska du göra både i din text och i referenslistan. Det här gäller vare sig du citerar en källa direkt eller om du refererar den med dina egna ord. Om din text i ett referat ligger för nära originaltexten anses det vara plagiat. Tänk också på att du plagierar om du tar med ett citat som sträcker sig över flera sidor, även om du anger källan.

Tänk på att!
Dina egna texter, exempelvis från en tidigare uppsats eller hemtenta, räknas också som källor. Om du inte citerar och refererar dem korrekt, betraktas det som självplagiering.

Gör det lättare för dig själv att undvika oavsiktlig plagiering genom att redan från början vara noga med att notera vilka källor du använder och var i texten du ska sätta in en hänvisning till källan.

Se en film om plagiat från SLU:s bibliotek.

Refero är en webbaserad guide som hjälper dig som student att förstå vad plagiering innebär. Du får också tips på hur du kan citera och referera korrekt för att undvika att plagiera.

Du kan läsa mer om upphovsrätt här i Skrivguiden.