Quiz & Undersökningar Archive

Quiz – Vad vet du om referenser?

1. Vilken av de tre referenserna är en referens till en artikel i en vetenskaplig tidskrift?
2. Det finns tillfällen när du behöver hänvisa till en text som är publicerad som en webbsida. Kanske ingår sidan i ett helt set av sidor som påminner om en bok. Nedan får du några alternativ på information som behövs för att en läsare ska kunna hitta igen källan. Vilket eller vilka alternativ är rätt?
Continue Reading

QUIZ – Vad har du lärt dig om upphovsrätt?

Vad måste du alltid göra om du har använt någon annans text?
Du har hittat en bild som du vill använda. Vad behöver du ta reda på innan du kan använda den?
Du skriver en uppsats där en del baserar sig på resultat från en laboration. Du har också hittat tre vetenskapliga artiklar där forskare gjort studier med samma metod som du har använt. I dessa artiklar finns laborationsresultaten redovisade som tabeller och diagram. Du vill citera dessa, men hur gör du det allra smartast så att det blir väldigt enkelt för läsaren att jämföra resultaten?
I din uppsats om en nu levande författare vill du ha med en bild som föreställer denna författare. Bilden är ett foto av ett porträtt av författaren. Vilka måste du be om lov för att få använda bilden?
Continue Reading