Quiz – Det akademiska språket

Välkommen till detta lilla quiz  Quiz - Det akademiska språket

Vad kännetecknar en akademisk text?

Varför bör ordet "man" undvikas i akademiska texter?

Vad betyder begreppet innehållstunga ord?

Quiz – Skapa sammanhang

Välkommen till detta lilla  Quiz - Skapa sammanhang

Vad av följande alternativ är exempel på en sambandsmarkör?

Vilka av följande svarsalternativ är exempel på hur du skapar sammanhang i en text?

När bör du styckeindela?

Vad kännetecknar den Röda Tråden?

Quiz – Uppsatsens delar

Välkommen till detta lilla quiz  Quiz - Uppsatsens delar

Vad menas med att en undersökning har hög validitet?

Vad menas med att en undersökning har hög reliabilitet?

Quiz – Skrivprocessen

Välkommen till Quiz - Skrivprocessen
Detta mini-quiz består av en enda fråga - där flera av alternativen är rätta.

Vad är viktigt att tänka på i skrivprocessen? (Flera alternativ är rätt)

Quiz – Plagiering

Welcome to your Quiz - Plagiering

När behöver du ange referens till en text som du återger ordagrant i din uppsats? (Du kan välja flera svar.)

Det kan anses vara akademiskt oärligt att lämna in samma uppsats till två olika kurser utan tillstånd.

Quiz – Vad vet du om referenser?

Välkommen till detta lilla quiz Quiz - Vad vet du om referenser?

1. Vilken av de tre referenserna är en referens till en artikel i en vetenskaplig tidskrift?

2. Det finns tillfällen när du behöver hänvisa till en text som är publicerad som en webbsida. Kanske ingår sidan i ett helt set av sidor som påminner om en bok. Nedan får du några alternativ på information som behövs för att en läsare ska kunna hitta igen källan. Vilket eller vilka alternativ är rätt?

QUIZ – Vad har du lärt dig om upphovsrätt?

Välkommen till detta lilla quiz Quiz - Vad har du lärt dig om upphovsrätt

Vad måste du alltid göra om du har använt någon annans text?

Du har hittat en bild som du vill använda. Vad behöver du ta reda på innan du kan använda den?

Du skriver en uppsats där en del baserar sig på resultat från en laboration. Du har också hittat tre vetenskapliga artiklar där forskare gjort studier med samma metod som du har använt. I dessa artiklar finns laborationsresultaten redovisade som tabeller och diagram. Du vill citera dessa, men hur gör du det allra smartast så att det blir väldigt enkelt för läsaren att jämföra resultaten?

I din uppsats om en nu levande författare vill du ha med en bild som föreställer denna författare. Bilden är ett foto av ett porträtt av författaren. Vilka måste du be om lov för att få använda bilden?