Hantera referenser

Student använder en bärbar dator

Vetenskapligt skrivande bygger på tidigare forskning. Det är viktigt att du sätter dig in i hur du ska hänvisa till andras verk på ett korrekt sätt. Du måste också utforma dina hänvisningar på ett konsekvent sätt för att göra det lättare för dina läsare att hitta till dina källor.

I avsnittet Hantera referenser tar vi upp:

  • hur du citerar, refererar och gör generella hänvisningar
  • hur du hänvisar till en källa, både i texten och i litteraturförteckningen
  • exempel på olika referensstilar som Harvard, APA, IEEE etc.
  • hur du får fram färdiga referenser från kataloger och databaser
  • hur ett referenshanteringsprogram fungerar

Till din hjälp har du inbyggda funktioner i många bibliotekskataloger och databaser men du kan även använda referenshanteringsprogram där du arbetar med ett eget bibliotek av referenser.

Upphovsrättslagen reglerar hur du får använda material som någon annan skapat. Lagen skyddar inte bara texter utan även bilder, fotografier, musik etc. Samtidigt ska du komma ihåg att du har rätt att citera andra i enlighet med god sed, dvs. när det är motiverat av syftet med ditt eget arbete.

Se en film om varför du ska använda referenser. (ca 6 min)