Publicera

Två studenter vid en bildskärmI det här avsnittet har vi samlat information om vetenskaplig publicering och hur reglerna kring upphovsrätt fungerar. Att känna till olika begrepp inom publiceringsprocessen, som exempelvis peer-review, kan vara till stor hjälp när du söker information och ska välja ut vilka texter som du vill referera till i din rapport eller uppsats. Det är även viktigt att förstå hur vetenskapliga texter är strukturerade och vad som kännetecknar dem.

Grundläggande kunskap om upphovsrätt är nödvändigt för att förstå hur du får använda andra personers texter och verk, men även för att få kännedom om vilka rättigheter du själv har som textförfattare. Här hittar du även information om hur du som är student publicerar din uppsats i ditt lärosätes elektroniska arkiv.