QUIZ – Vad har du lärt dig om upphovsrätt?

Välkommen till detta lilla quiz Quiz - Vad har du lärt dig om upphovsrätt

Vad måste du alltid göra om du har använt någon annans text?

Du har hittat en bild som du vill använda. Vad behöver du ta reda på innan du kan använda den?

Du skriver en uppsats där en del baserar sig på resultat från en laboration. Du har också hittat tre vetenskapliga artiklar där forskare gjort studier med samma metod som du har använt. I dessa artiklar finns laborationsresultaten redovisade som tabeller och diagram. Du vill citera dessa, men hur gör du det allra smartast så att det blir väldigt enkelt för läsaren att jämföra resultaten?

I din uppsats om en nu levande författare vill du ha med en bild som föreställer denna författare. Bilden är ett foto av ett porträtt av författaren. Vilka måste du be om lov för att få använda bilden?