Quiz – Uppsatsens delar

Välkommen till detta lilla quiz  Quiz - Uppsatsens delar

Vad menas med att en undersökning har hög validitet?
Vad menas med att en undersökning har hög reliabilitet?
Comments are closed.