Välkommen till Skrivguiden

3 fotografier på skrivande studenter

Denna webbplats är skapad för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Här hittar du konkreta råd om skrivprocessen, hur du kan formulera dig och om hur du hanterar källor och referenser.

Är du ovan vid att skriva akademiska texter föreslår vi att du an­vänder webbplatsen för att gå igenom alla moment och att du, efter hand som du blir mer van, återvänder för mer specifika råd. Använd menyn för att navigera på sidan.

Tänk också på att du kan ha nytta av många andra resurser för skrivande som finns på ditt lärosätes webbplats. På bibliotekens webbsidor hittar du utöver informations­källor och stöd för informa­tions­sökning ofta bra resurser om referenser och referens­hantering.

Skrivguiden utvecklas av bibliotek och skrivverkstäder vid fyra svenska lärosäten: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet. Läs mer om samarbetet. Kontakta oss gärna om du har förslag på ändringar eller om du saknar något i guiden.