Quiz – Vad vet du om referenser?

Välkommen till detta lilla quiz Quiz - Vad vet du om referenser?

1. Vilken av de tre referenserna är en referens till en artikel i en vetenskaplig tidskrift?

2. Det finns tillfällen när du behöver hänvisa till en text som är publicerad som en webbsida. Kanske ingår sidan i ett helt set av sidor som påminner om en bok. Nedan får du några alternativ på information som behövs för att en läsare ska kunna hitta igen källan. Vilket eller vilka alternativ är rätt?