För lärare

Stöd dina studenters skrivutveckling - en lärarhandledning till Skrivguiden.se

Som lärare hoppas vi att du har mycket nytta av Skrivguiden. För att inspirera och underlätta ditt arbete har vi tagit fram lärarhandledningen Stöd dina studenters skrivutveckling, som du kan ladda ner här.

Syftet med lärarhandledningen är att  ge dig som lärare verktyg till att arbeta mer strategiskt och förebyggande med studenters skrivande. Lärarhandledningen behandlar bland annat hur du kan arbeta med ämnesnära skrivande, populärvetenskapligt skrivande, konstruktiv länkning, bedömningsmatriser och kamratrespons. Till varje avsnitt följer konkreta exempel och övningar som du kan utgå ifrån när du planerar din undervisning.

Lärarhandledningen riktar sig till dig som är lärare vid en högskola eller ett universitet och som kommer i kontakt med studenters skrivande.

Är det något du saknar i Skrivguiden? Har du hittat något som är felaktigt? Eller har du några andra synpunkter? Kontakta oss gärna via formuläret på Kontakt-sidan.