Skriva

Så du ska skriva en akademisk text? Välkommen hit! Här på Skrivguiden får du vägledning i att skriva till exempel uppsatser, referat, litteraturöversikter, rapporter och vetenskapliga artiklar. Ett avsnitt tittar närmare på hur du kommer igång med ditt skrivande och skrivprocessens olika delar. Du får exempel på hur längre texter kan struktureras och hur du skapar sammanhang i din text. Du får också råd om det akademiska språket och olika stilnivåer.

Börja gärna med att titta på en kort film som förklarar grunderna i akademiskt skrivande (7 min):

Varför ser den akademiska texten ut som den gör?

Det tydligaste kännetecknen för en akademisk text är dess utseende: dess stil och struktur. Det vill säga att den är formell, saklig, precis och koncentrerad. Något som är väldigt viktigt att ha med sig i sitt skrivande är att dessa kännetecken har sitt ursprung i den akademiska textens funktion. Anledningen till att akademiska texter ser ut som de gör är för att man inom vetenskapen, för att sprida och driva forskningen framåt, har haft ett behov av att kommunicera information på ett så korrekt och sakligt sätt som möjligt. Den akademiska textens kännetecken är alltså inte viktiga i sig själv, utan bara som ett sätt att uppnå målet att nå ut till andra med sina resultat och tankar.

Det är denna funktion, och detta mål, du behöver fokusera på i ditt skrivande. Istället för att fråga dig själv, ”hur ska jag kunna följa alla de riktlinjer jag fått kring akademiskt skrivande?” så fråga dig istället: ”hur ska jag kunna kommunicera mina tankar så att mina läsare förstår vad jag är ute efter?”. På detta sätt kommer du att kunna lyfta blicken från detaljerna och fokusera på det som är textens funktion: att kommunicera ett ofta komplicerat innehåll, som en tankegång eller resultatet av en studie, på ett så effektivt och precist sätt som möjligt.

Fem gemensamma drag för alla akademiska texter

Akademiska texter är argumenterande, kommunicerande, problemorienterade, riktar sig till specialister och innehåller korrekta källhänvisningar

Att skriva akademiskt är att kommunicera

En gemensam aspekt för alla akademiska texter du kommer att skriva, som tentasvar, laborationsrapporter och uppsatser, är alltså deras kommunikativa syfte. Det är din uppgift som skribent att förklara det ämne du skriver om. Hur du gör detta så effektivt som möjligt kan du lära dig mer om i delarna Det akademiska språket och Skapa sammanhang.

Två studenter samtalarVem skriver jag för?

En annan gemensam aspekt är att akademiska texter riktar sig till specialister som vill få ny kunskap inom det ämne du skriver om. Det innebär att du, förutom att vara tydlig med vad din text erbjuder för kunskap, kan utgå ifrån att dina läsare har vissa förkunskaper inom området. Du bör alltså använda dig av grundläggande begrepp inom det vetenskapliga fält du skriver inom.

Tips!
Föreställ dig att du skriver för en av dina studiekamrater. Fråga dig själv: Hur ska jag formulera mig så att läsaren förstår vad jag menar? Vad behöver jag förtydliga? Vad kan jag utelämna?

Vad skriver jag om?

En tredje gemensam aspekt för akademiska texter är att de är problemorienterade. Det innebär att texten tar sin utgångspunkt i en, mer eller mindre, specifik problemformulering och har ett bestämt syfte som texten är uppbyggd kring. Hur du formulerar en problemformulering och ett syfte kan du lära dig mer om i delarna Skrivprocessen och Uppsatsens delar.

Hur skriver jag?

En fjärde gemensam aspekt är att akademiska texter är argumenterande. Som skribent vill du övertyga läsaren om att det du undersökt förhåller sig på ett visst sätt. I filmen från Lunds universitet med Sara Santessons föreläsning ”Tes och argumentation”, får du tips på hur du bygger upp en trovärdig argumentation på vetenskaplig grund (5 min):

Det här med referenser

Ytterligare en gemensam aspekt är att akademiska texter innehåller korrekta källhänvisningar. Med detta menar man att det ska vara tydligt vilken information som din text bygger på. Hur du gör detta kan du lära dig mer om i delen Hantera referenser.

Tänk på att!
Det tar lång tid att bli en duktig skribent och kommunikatör, men för varje försök du gör blir du bättre. Se därför till att ha gott om tid på dig under skrivandet.

Bli vän med ordbehandlaren

Det mesta av skrivandet inom högre utbildning sker i en ordbehandlare. Se till att lära dig de funktioner som finns i den ordbehandlare du använder, det kommer att underlätta mycket för dig. Särskilt när du skriver längre texter där du behöver ha en korrekt innehållsförteckning, tydlig kapitelindelning och hanterar många referenser.

De flesta studenter i Sverige har, via sitt lärosäte, tillgång till Microsoft Word. I den här filmen från Linköpings Universitet kan du lära dig mer om de viktigaste funktionerna för att skriva rapporter och uppsatser. Filmen är indelad i ett antal kapitel, så du kan enkelt klicka dig fram till det som är särskilt intressant för dig.

Var en medveten läsare!

Innan du fortsätter till de andra delarna av Skrivguiden vill vi ge dig ett grundläggande tips: Var en medveten läsare. När du läser akademiska texter – titta inte bara på innehållet utan också på hur författarna har formulerat sig. På detta sätt bygger du långsamt upp en bas av goda exempel som du kan använda dig av i ditt eget skrivande.