Quiz – Skapa sammanhang

Välkommen till detta lilla  Quiz - Skapa sammanhang

Vad av följande alternativ är exempel på en sambandsmarkör?

Vilka av följande svarsalternativ är exempel på hur du skapar sammanhang i en text?

När bör du styckeindela?

Vad kännetecknar den Röda Tråden?