Quiz – Skapa sammanhang

Välkommen till detta lilla  Quiz - Skapa sammanhang

Vad av följande alternativ är exempel på en sambandsmarkör?
Vilka av följande svarsalternativ är exempel på hur du skapar sammanhang i en text?
När bör du styckeindela?
Vad kännetecknar den Röda Tråden?
Comments are closed.