Quiz – Det akademiska språket

Välkommen till detta lilla quiz  Quiz - Det akademiska språket

Vad kännetecknar en akademisk text?

Varför bör ordet "man" undvikas i akademiska texter?

Vad betyder begreppet innehållstunga ord?