Quiz – Det akademiska språket

Välkommen till detta lilla quiz  Quiz - Det akademiska språket

Vad kännetecknar en akademisk text?
Varför bör ordet "man" undvikas i akademiska texter?
Vad betyder begreppet innehållstunga ord?
Comments are closed.