Publicera din uppsats

Fyra studenter använder en läsplatta
Alla lärosäten har egna elektroniska arkiv där studentuppsatser publiceras. På en del lärosäten är det frivilligt att lägga in sin uppsats, medan andra lärosäten har det som ett krav för examination. Kontrollera alltid vad som gäller vid just ditt lärosäte.

Det finns många fördelar med att publicera din uppsats i ett elektroniskt arkiv. Din uppsats blir synlig i diverse sökmotorer och arkiv, och därmed tillgänglig både för andra studenter och för tänkbara framtida arbetsgivare.

Blekinge Tekniska Högskola – DiVA

Högskolan Kristianstad – Forskningsportalen

Linnéuniversitetet – DiVA

Umeå universitet – DiVA

Publiceringserbjudanden

Som student kan du ibland få personliga brev från olika förlag som erbjuder sig att publicera ditt examensarbete i bokform. Detta kan verka som ett fantastiskt erbjudande, men du bör vara väldigt försiktig med att acceptera utan att först ta reda på mer om det aktuella förlaget.

Bortsett från den information du kan hitta om förlaget genom att söka på webben och ta reda på vad andra skriver på sina bloggar eller i olika sociala medier, finns det några saker som du bör fundera på om du får ett sådant erbjudande.

Upphovsrätt

Det är viktigt att konstatera att författaren alltid äger upphovsrätten till sin text. Därför är det upp till dig att besluta om du vill publicera eller inte, men det är en god idé att kontakta din handledare innan du bestämmer dig. Det kan nämligen finnas någon policy eller regel på din institution som inte tillåter publicering på annat håll.

Majoriteten av de förlag som lämnar dessa erbjudanden tillhör det som kallas vanity press eller, ännu värre, kan beskrivas som predatory publishers. Om du accepterar deras avtal skriver du i regel över rättigheterna till din uppsats till förlaget. Förlagens affärsmodell bygger oftast på att författaren själv måste betala för publiceringen. En annan variant är att kopiorna säljs för ett högt pris eftersom förlaget räknar med att väldigt få exemplar kommer att säljas. De kopior som faktiskt säljs måste kompensera för alla de som inte säljs, och författaren får därför endast en liten del av de eventuella inkomsterna. En annan sak att tänka på är att din text i dessa fall inte genomgår någon ny granskning eller ens redigeras innan utgivning.

Att som forskare publicera sig på detta sätt är högst olämpligt, eftersom få seriösa förlag kommer att vilja publicera dina eventuella framtida verk. Att göra det som student är dock mindre allvarligt, såvida du inte vill använda ditt verk själv vid ett senare tillfälle.

Tänk på att!
På det hela taget har du nästan aldrig något att vinna på dessa erbjudanden, förutom att kunna visa dina vänner att du har blivit ”publicerad”.

Några punkter att överväga innan du accepterar publiceringserbjudanden

  • Studera noggrant informationen för dig som författare som förlagen bifogar sina erbjudanden, och kontrollera om villkoren är godtagbara.
  • Om du valt att acceptera erbjudandet och förlaget beslutar att publicera din uppsats får du ett kontrakt för signering. Se till att texten i avtalet överensstämmer med den information du fått tidigare, så att du inte avsäger dig fler rättigheter än nödvändigt. Se alltid till att du behåller rätten att publicera dokumentet i ditt lärosätes elektroniska arkiv.
  • Väljer du att publicera i så kallad vanity press/predatory press kan du inte använda samma text igen för att skriva exempelvis en vetenskaplig artikel.
    (Det normala är att en viss text och en viss uppsättning resultat bara kan publiceras en gång. Om en upplaga tar slut kan en nytryckning göras. Om det behövs revidering (ändring) kan författaren göra det och försöka få texten utgiven som en ny reviderad upplaga.)
  • Din uppsats är/kommer att bli publicerad i ditt lärosätes arkiv för studentuppsatser, vilket kan strida mot förlagets villkor för att publicera din text.
  • Synligheten hos din uppsats kan knappast bli bättre än vad den redan är, i och med att den är sökbar och tillgänglig i fulltext i ditt lärosätes uppsatsarkiv.
Tips!
Innan du publicerar ett arbete på annat ställe än på ditt lärosäte, kan det vara bra att gå igenom guiden Think, check, submit.

Topp