Resurser

En student sitter och läser i biblioteket

På den här sidorna hittar du olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats. Den här listan är inte tänkt att vara heltäckande, utan ska fungera som ett exempel på olika typer av resurser. Det finns med andra ord mycket mer än vad som kan tas upp här, så leta gärna efter fler på egen hand. Under rubriken ”Öppna resurser” finns fritt tillgängliga ordböcker etc. De resurser som de olika lärosätena i Skrivguidenprojektet prenumererar på, hittar du under rubriken för respektive lärosäte.