Välkommen till Skrivguiden.se

Open Library Solutions Innovationspris 2016 går till:

Skrivguidens logga och pris

Motiveringen till priset lyder:
”Skrivguiden är en webbplats som samlar det en behöver veta om akademiskt skrivande.
Där går det att få råd kring allt som rör själva skrivprocessen, vidare till hur referenser och
källor hanteras och hur vetenskapliga texter publiceras. En mycket användbar sida, inte
bara för studenter, utan även för dem som vill få en inblick i hur akademiskt skrivande går till.”

 

Photo of a student at a laptopDenna webbplats är skapad för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Här hittar du konkreta råd om skrivprocessen, hur du hanterar källor och referenser, samt hur du kan publicera din uppsats.

Är du ovan vid att skriva akademiska texter föreslår vi att du använder webbplatsen för att gå igenom alla moment och att du efterhand som du blir mer van återvänder för mer specifika råd. Tänk också på att du kan ha nytta av många andra resurser för skrivande som finns på ditt lärosätes webbplats. På bibliotekens webbsidor hittar du utöver informationskällor och stöd för informationssökning ofta bra resurser om referenser och referenshantering.

Skrivguiden.se byggs ut efterhand. De lärosäten och bibliotek som utvecklar Skrivguiden tillsammans är Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet. Läs mer om samarbetet. Kontakta oss gärna om du har förslag på ändringar eller om du saknar något i guiden.