Umeå universitet

Umeå universitets logotype

På den här sidan hittar du information om olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats. Den här listan är inte tänkt att vara heltäckande, utan ska fungera som ett exempel på olika typer av resurser. Det finns med andra ord mycket mer än vad som kan tas upp här, så leta gärna efter fler på egen hand.

Mallar

Mall för uppsatsen hittar du på sidan ”Mallar med logotyp” på UmU:s webb (kräver inloggning). Lärarna brukar se till att en sån mall, eller länk till mallen, finns i det material som hör till kursen. Vanligast publicerat i kursen på den lärplattform som används. Det finns också en instruktion för hur du ska göra för att koppla ihop omslaget med din text – om du får lämna in uppsatsen som en pdf.

Umeå Söka, skriva och studera

Vad menas med akademiskt skrivande? Det får du svar på om du läser vad vi skrivit om det. Du hittar också information om andra typer av texter och om andra källtyper.

På sidan ”Akademiskt skrivande” hittar du både konkreta råd och kompendier och andra hjälpmedel som du kan använda när du skriver.

Här finns också sidor om källkritik, upphovsrätt samt om hur man skriver referenser och hur man citerar. Slutligen även information om och länkar till referenshanteringsprogram.

Ordböcker och uppslagsverk

När du läser vetenskapliga texter inför din skrivuppgift kommer du att stöta på ord och facktermer (ofta på engelska) som inte används i det vardagliga språket. För att fullt ut kunna ta del av dessa texter är det nödvändig att ta reda på vad de betyder. Svaren hittar du både i din kurslitteratur och i ämnesordsböcker (termlexikon).

Ordböcker

Svenska

Nationalencyklopedin (NE) inklusive ett antal ordböcker, bland annat svensk och engelsk ordbok (för UmU-studenter).

Svenska Akademiens Ordböcker. Här hittar du Svenska Akademiens ordlista (SAOL) med stavning och böjning av över 125 000 ord, Svensk ordbok (SO) där du får mer ingående beskrivning av över 65 000 ords betydelse samt Svenska Akademiens ordbok som är en historisk ordbok med 500 000 ord. App finns för SAOL och SO för både iPhone och Android.

Svensk – engelsk / engelsk – svensk – och andra kombinationer

ord.se är en fritt tillgänglig resurs från Norstedts.
Nationalencyklopedin har engelsk – svensk / svensk – engelsk ordbok.

Engelska
Oxford English Dictionary (för UmU-studenter)

Uppslagsverk

Umeå universitetsbibliotek prenumererar på ett antal uppslagsverk som du som är student kan ha stor nytta av. För att du ska kunna använda alla helt och fullt måste du vara inloggad med UmU-id ( Åtkomst till bibliotekets e-resurser).

Du hittar uppslagsverken genom att söka dem på deras namn i vår söktjänst.

Skriva tillsammans, dela dokument och stavningskontroll

Det finns flera möjligheter att samarbeta om ett dokument. På Umeå universitets webb finns mycket av den information som riktar sig till dig som student på Studentwebben.

Där hittar du information om vilka programvaror du får tillgång till som student (MS Office och Office 365, bland annat). I Office 365 finns också stavningshjälp och flera andra texthjälpmedel. Du och dina studiekamrater kan även använda till exempel Google Docs för att dela dokument.

För dig som vill ha hjälp med stavningen finns bland annat StavaRex och SpellRight2 samt Gustavas ordböcker att ladda ner via Studentwebben för studenter vid Umeå universitet.

För dig som behöver läs- och skrivstöd har vi information om våra resurser på sidan Läs- och skrivstöd.

Studieteknik

Studieverkstad – på UB

Är du student inom UmU och vill ha tips och hjälp med ditt skrivande eller studieteknik eller studievanor så har vår Studieverkstad ett utbud av föreläsningar och kurser samt drop-in-tider som kanske kan passa dig. Det finns även möjlighet att boka tid för handledning.

En sida med fokus på skriftliga uppgifter.

Sök- och skrivverkstad – drop-in 1,5 timmar varje torsdag eftermiddag.

Språkverkstaden på Högskolan Kristianstad har gjort en fritt tillgänglig introduktion till studieteknik, Rivstarta dina studier – Studieteknik.

Referenshantering och upphovsrätt

Referenshantering

Referenshantering handlar om att hålla reda på de referenser till böcker, artiklar och annat material som man vill hänvisa till. Det handlar också om att presentera referenserna på ett korrekt sätt, både i texten och i litteraturförteckningen. Referenshanteringsprogram hjälper dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen, från informationssökning till publicering av din färdiga text. Läs mer om referenser och referenshantering på andra ställen här i Skrivguiden.

Umeå UB:s guider till referenshantering.

I Skrivguiden finns också ett avsnitt om hjälpmedel vid referenshantering.

Upphovsrätt

För att kunna använda andras material på ett korrekt sätt, måste du respektera upphovsrätten som finns reglerad i lagar och avtal. Aktuella regler för högskolor och universitet hittar du på Bonus copyright access webbplats. Pdf-filen Kopieringsguide universitet och högskolor (på samma sida) sammanfattar reglerna.

Översättning

Ibland kan du behöva översätta delar av texter när du skriver din uppsats. I vetenskapliga texter förekommer vanligen många facktermer, och för att öka din förståelse av det du läser är det nödvändigt att översätta dessa till svenska. Använd då ett termlexikon för just det ämnet när du översätter ämnesord.

Ett annat exempel är om du vill översätta ett citat som är skrivet på ett annat språk. Kom dock ihåg att i dessa fall alltid ange att det är din egen översättning i referensen, exempelvis så här: (Stevens 1998, min översättning).

Kom ihåg att du inte kan lita fullt ut på resultatet från automatiska översättningstjänster! Kontrollera därför alltid översättningarna noga innan du använder dem i din text. På webben finns många olika översättningstjänster, till exempel Bing Översättare och Google Översätt.

Om akademiskt skrivande

Utöver Skrivguiden finns det flera öppna resurser om akademiskt skrivande på nätet. Några av de vi tycker är bäst har vi länkat till här.

MOOC om akademiskt skrivande

Sedan hösten 2016 erbjuder Lunds Universitet en mycket användbar MOOC om akademiskt skrivande där du får konkreta tips och också får träna ditt skrivande. MOOC står för Massive Open Online Course och är en typ av webbaserad kurs som du kan läsa när och var du vill.

Dan Åkerlunds ”Guide till akademiskt skrivande”

I Dan Åkerlunds ”Guide till akademiskt skrivande” kan du hitta många konkreta tips på vad du bör tänka på när du skriver akademiska texter.

Topp