Umeå universitet

Umeå universitets logotypePå den här sidan hittar du olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats. Den här listan är inte tänkt att vara heltäckande, utan ska fungera som ett exempel på olika typer av resurser. Det finns med andra ord mycket mer än vad som kan tas upp här, så leta gärna efter fler på egen hand.

Mallar

I skrivguiden kommer vi efterhand att publicera olika typer av mallar för rapportskrivning, uppsatser med mera. Mallarna ska ses som exempel på hur det ska se ut, men glöm inte att det alltid är din lärare som anger vilken mall eller i vilken form olika uppgifter ska göras.

Umeå UB:s lokala Skriva-sidor

På dessa sidor hittar du information om vad som menas med vetenskapliga artiklar och information om andra källtyper. Här finns också sidor om källkritik, upphovsrätt samt om hur man skriver referenser och hur man citerar. Slutligen även information om och länkar till referenshanteringsprogram.

Ordböcker och uppslagsverk

I samband med att du läser vetenskapliga texter inför din skrivuppgift kommer du att stöta på ord och facktermer (ofta på engelska) som inte används i det vardagliga språket. För att fullt ut kunna ta del av dessa texter är det en nödvändighet att slå upp dessa ord och ta reda på vad de betyder.

Ordböcker

Svenska

Nationalencyklopedien (NE) inkl svensk och engelsk ordbok (för UmU-studenter)

Svenska Akademiens Ordböcker. Här hittar du ordlistan SAOL (Koncentrerad ordlista med 126 000 ord), Svensk ordbok, SO (Ingående beskrivningar av 65 000 ord), SAOB (Historisk ordbok med 500 000 ord). App finns för SAOL och SO för både iPhone och Android.

Svensk – engelsk / engelsk – svensk – och andra kombinationer

Wordfinder Online är en databas som innehåller flera av Norstedts tvåspråkiga lexikon. Är tillgängligt för dig som är student vid UmU.
ord.se
är en fritt tillgänglig resurs från Norstedts.
Nationalencyklopedien har engelsk – svensk / svensk – engelsk ordbok.

Engelska
Oxford English Dictionary (för UmU-studenter)
Se även Umeå UB:s webbsida Uppslagsverk och ordböcker där du hittar fler.

Uppslagsverk

Umeå universitetsbibliotek prenumererar på ett antal uppslagsverk som du som är student kan ha stor nytta av. För att du ska kunna använda alla helt och fullt måste du vara inloggad med CAS ( Åtkomst utanför Campus).

Skriva tillsammans, dela dokument och stavningskontroll

Det finns flera möjligheter att samarbeta om ett dokument. På studentportalens sidor (BTH – öppen webbsida) om samarbete för skrivande finns tips om lämpliga onlineverktyg för delning, lagring och redigering. I Office 365 och GApps finns också stavningshjälp och flera andra texthjälpmedel.

För dig som vill ha hjälp med stavningen finns bland annat StavaRex och SpellRight2 samt Gustavas ordböcker att ladda ner via Portalen för studenter vid Umeå universitet. Länk till Portalen.

Studieteknik

Studieverkstad – på UB

Är du student inom UmU och vill ha tips och hjälp med ditt skrivande eller studieteknik eller studievanor så har vår Studieverkstad ett utbud av föreläsningar och kurser samt drop-in-tider som kanske kan passa dig. Det finns även möjlighet att boka tid för handledning.
En sida med fokus på skriftliga uppgifter.
Sök- och skrivverkstad – drop-in 1,5 timmar varje torsdag eftermiddag.

Björn Liljqvist har gjort några korta filmer där han tar upp olika aspekter på studieteknik. Använd “Playlist” för att se vilka filmer som finns i spellistan.

Referenshantering och upphovsrätt

Referenshantering

Referenshantering handlar om att hålla reda på de referenser till böcker, artiklar och annat material som man vill hänvisa till. Det handlar också om att presentera referenserna på ett korrekt sätt, både i texten och i litteraturförteckningen. Referenshanteringsprogram hjälper dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen, från informationssökning till publicering av din färdiga text. Läs mer om referenser och referenshantering i Skrivguiden.

Umeå UB:s guider till referenshantering.

I Skrivguiden finns också ett avsnitt om hjälpmedel vid referenshantering.

 Upphovsrätt

För att kunna använda andras material på ett korrekt sätt, måste du respektera upphovsrätten som finns reglerad i lagar och avtal. Aktuella regler för högskolor och universitet hittar du på Bonus copyright access webbplats. Pdf-filen Kopieringsguide universitet och högskolor sammanfattar reglerna.

Översättning

Ibland kan du behöva översätta delar av texter när du skriver din uppsats. I vetenskapliga texter förekommer vanligen många facktermer, och för att öka din förståelse av det du läser är det nödvändigt att översätta dessa till svenska. Ett annat exempel är om du vill översätta ett citat som är skrivet på ett annat språk. Kom dock ihåg att i dessa fall alltid ange att det är din egen översättning i referensen, exempelvis (Stevens 1998, min översättning).

Kom ihåg att du inte kan lita fullt ut på resultatet från automatiska översättningstjänster! Kontrollera därför alltid översättningarna noga innan du använder dem i din text. På webben finns många olika översättningstjänster, till exempel Bing Översättare,Google Översätt, och Tyda.se.

Om akademiskt skrivande

Utöver Skrivguiden finns det flera öppna resurser om akademiskt skrivande på nätet. Några av de vi tycker är bäst har vi länkat till här.

MOOC om akademiskt skrivande

Sedan hösten 2016 erbjuder Lunds Universitet en mycket användbar MOOC om akademiskt skrivande där du får konkreta tips och också får träna ditt skrivande. MOOC står för Massive Open Online Course och är en typ av webbaserad kurs som du kan läsa när och var du vill.

Dan Åkerlunds “Guide till akademiskt skrivande”

I Dan Åkerlunds ”Guide till akademiskt skrivande” kan du hitta många konkreta tips på vad du bör tänka på när du skriver akademiska texter.

Topp