Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets logotypePå den här sidan hittar du olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats som student på Linnéuniversitetet. Den här listan är inte tänkt att vara heltäckande, utan ska fungera som ett exempel på olika typer av resurser. Det finns med andra ord mycket mer än vad som kan tas upp här, så leta gärna efter fler på egen hand.

Mallar

I Linnéuniversitetets designmanual hittar du bland annat mallar för examensarbeten och andra skriftliga arbeten. Här finns också nedladdningsbara Lnu-symboler och logotyper, samt regler för hur de får användas.

Ordböcker och uppslagsverk

Som student vid Linnéuniversitetet har du tillgång till en mängd uppslagsverk och ordböcker online. Det finns dessutom resurser som inte kräver någon inloggning.

Ordböcker

Svenska Akademiens Ordböcker. Här hittar du Svenska Akademiens ordlista (SAOL) med stavning och böjning av över 125 000 ord, Svensk ordbok (SO) där du får mer ingående beskrivning av över 65 000 ords betydelse samt Svenska Akademiens ordbok som är en hisorisk ordbok. SAOL och SO finns som appar för både iPhone och Android.

Svensk-engelsk och engelsk-svensk ordbok finns också på Nationalencyklopedins portal och fritt tillgängligt på ord.se.

Engelska

Oxford Dictionaries (fritt tillgänglig) från Oxford University Press.

Uppslagsverk

Biblioteket på Linnéuniversitetet prenumererar på ett antal uppslagsverk som du som är student kan använda. Här hittar du både allmänna resurser som Nationalencyklopedin och Britannica online och en stor mängd ämnesspecifika uppslagsverk.

Skriva tillsammans, dela dokument och stavningskontroll

Det finns flera möjligheter att samarbeta om ett dokument. Det vanligaste är Google Drive som kan användas för att samarbeta kring gemensamma texter och andra dokument.

Linnéuniversitetet har gjort en guide med tips om lämpliga onlineverktyg för delning, lagring och redigering. I Office 365 och Google dokument finns också stavningshjälp och flera andra texthjälpmedel.

Som student på Linnéuniversitetet har du tillgång till ett antal datorprogram för uppläsning med talsyntes och hjälp med stavnings- och grundläggande grammatikkontroll. Mer information hittar du på Lnu:s sidor om stödprogram.

I Stava kan du kontrollera stavning genom att klistra in korta texter eller hänvisa till en webbsida. Ett alternativ till kontroll av stavfel på webbsidor är att aktivera funktionen för stavningskontroll direkt i din webbläsare.

Studieteknik

Du hittar information om studieteknik på Universitetsbibliotekets webbsida: Studieteknik.

Referenshantering och upphovsrätt

Referenshantering

Referenshantering handlar om att hålla reda på de referenser till böcker, artiklar och annat material som man vill hänvisa till. Det handlar också om att presentera referenserna på ett korrekt sätt, både i texten och i litteraturförteckningen. Referenshanteringsprogram hjälper dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen, från informationssökning till publicering av din färdiga text. Läs mer om referenser och referenshantering i Skrivguiden.

I Skrivguiden finns också ett avsnitt om hjälpmedel vid referenshantering.

Refero är en guide speciellt framtagen för att ge dig råd om hur du hanterar referenser och undviker att plagiera.

Upphovsrätt

För att kunna använda andras material på ett korrekt sätt, måste du respektera upphovsrätten som finns reglerad i lagar och avtal. Nya regler för högskolor och universitet hittar du i ett avtal från 2014.

Översättning

Ibland kan du behöva översätta delar av texter när du skriver din uppsats. I vetenskapliga texter förekommer vanligen många facktermer, och för att öka din förståelse av det du läser är det nödvändigt att översätta dessa till svenska. Ett annat exempel är om du vill översätta ett citat som är skrivet på ett annat språk. Kom dock ihåg att i dessa fall alltid ange att det är din egen översättning i referensen, exempelvis (Stevens 1998, min översättning).

Kom ihåg att du inte kan lita fullt ut på resultatet från automatiska översättningstjänster! Kontrollera därför alltid översättningarna noga innan du använder dem i din text. På webben finns många olika översättningstjänster, till exempel Microsoft Translator och Google Översätt.

Topp