Blekinge Tekniska Högskola

BTH:s logotype
På den här sidan hittar du olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats. Den här listan är inte tänkt att vara heltäckande, utan ska fungera som ett exempel på olika typer av resurser. Det finns med andra ord mycket mer än vad som kan tas upp här, så leta gärna efter fler på egen hand.

Mallar

I skrivguiden kommer vi efterhand att publicera olika typer av mallar för rapportskrivning, uppsatser med mera. Mallarna ska ses som exempel på hur det ska se ut, men glöm inte att det alltid är din lärare som anger vilken mall eller i vilken form olika uppgifter ska göras.

Rapportskrivning för ingenjörer

Gunilla Åkesson-Nilsson, som är lektor på BTH, har gjort en väl genomarbetad skrift som heter Rapportskrivning för ingenjörer. Den kan även vara användbar i andra utbildningar, eftersom det finns flera generella avsnitt som behandlar grundläggande principer i skrivandet. Rapporten innehåller t.ex. anvisningar för hur en teknisk rapport ska struktureras, hur de olika delarna ska skrivas, hur tabeller och figurer ska presenteras och hur de kan tillverkas i Excel.
Den är inte avsedd att användas vid skrivandet av examensarbeten, men den täcker ändå in stora delar av hur ett examensarbete ska skrivas.

Ordböcker och uppslagsverk

I samband med att du läser vetenskapliga texter inför din skrivuppgift kommer du att stöta på ord och facktermer (ofta på engelska) som inte används i det vardagliga språket. För att fullt ut kunna ta del av dessa texter är det en nödvändighet att slå upp dessa ord och ta reda på vad de betyder.

Ordböcker

Svenska
Nationalencyklopedin (för BTH-studenter) hittar du en svensk synonymordbok och både svensk och engelsk ordbok.

Svenska Akademiens Ordböcker. Här hittar du Svenska Akademiens ordlista (SAOL) med stavning och böjning av över 125 000 ord, Svensk ordbok (SO) där du får mer ingående beskrivning av över 65 000 ords betydelse samt Svenska Akademiens ordbok som är en historisk ordbok.
SAOL och SO finns som appar för både iPhone och Android.

Svensk – engelsk / engelsk – svensk
ord.se är en fritt tillgänglig resurs från Norstedts som liksom Nationalencyklopedin (för BTH-studenter) har engelsk – svensk / svensk – engelsk ordbok.

Engelska
Merriam-Webster dictionary via Encyclopedia Britannica (för BTH-studenter) och Oxford Dictionaries (fritt tillgänglig) från Oxford University Press.

Uppslagsverk

Biblioteket på BTH prenumererar på ett antal uppslagsverk som du som är student kan använda. Här hittar du både allmänna och ämnesspecifika uppslagsverk, bland annat Nationalencyklopedin, Encyclopædia Britannica och Encyclopedia of Computer Science.

Refseek har gjort en lista med länkar till olika uppslagsverk på webben. Du kan också söka i alla uppslagsverken samtidigt via refseek.

Skriva tillsammans, dela dokument och stavningskontroll

Det finns flera möjligheter att samarbeta om ett dokument. Linnéuniversitetet har gjort en guide med tips om lämpliga onlineverktyg för delning, lagring och redigering. I Office 365 och Google dokument finns också stavningshjälp och flera andra texthjälpmedel.

Du som är student på BTH har tillgång till flera olika program som kan vara till nytta i ditt skrivande, t.ex. Office Online och Overleaf, en LaTeX-redigerare. Det finns också program för rättstavning och talsyntes, Claro Read Plus med Claro Stava. Programmen hittar du på BTH:s Studentportal.

I Stava kan du kontrollera stavning genom att klistra in korta texter eller hänvisa till en webbsida. Ett alternativ till kontroll av stavfel på webbsidor är att aktivera funktionen för stavningskontroll direkt i din webbläsare.

Språkverkstaden på BTH är en gratis resurs för BTH-studenter som vill ha tips rörande språk, stil och struktur i sitt akademiska skrivande.

Studieteknik

Du som är student på BTH kan kontakta studievägledarna för att få hjälp med studieteknik.

Språkverkstaden på Högskolan Kristianstad har gjort en fritt tillgänglig introduktion till studieteknik, Rivstarta dina studier – Studieteknik.

Referenshantering och upphovsrätt

Referenshantering

Referenshantering handlar om att hålla reda på de referenser till böcker, artiklar och annat material som man vill hänvisa till. Det handlar också om att presentera referenserna på ett korrekt sätt, både i texten och i litteraturförteckningen. Referenshanteringsprogram hjälper dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen, från informationssökning till publicering av din färdiga text. Läs mer om referenser och referenshantering i Skrivguiden.

I Skrivguiden finns också ett avsnitt om hjälpmedel vid referenshantering.

Se en film med olika korta avsnitt om hur referenser fungerar. (På engelska)
Referencing – how does it work

Upphovsrätt

För att kunna använda andras material på ett korrekt sätt, måste du respektera upphovsrätten som finns reglerad i lagar och avtal. Nya regler för högskolor och universitet hittar du i ett avtal från 2014.

Översättning

Ibland kan du behöva översätta delar av texter när du skriver din uppsats. I vetenskapliga texter förekommer vanligen många facktermer, och för att öka din förståelse av det du läser är det nödvändigt att översätta dessa till svenska. Ett annat exempel är om du vill översätta ett citat som är skrivet på ett annat språk. Kom dock ihåg att i dessa fall alltid ange att det är din egen översättning i referensen, exempelvis (Stevens 1998, min översättning).

Kom ihåg att du inte kan lita fullt ut på resultatet från automatiska översättningstjänster! Kontrollera därför alltid översättningarna noga innan du använder dem i din text. På webben finns många olika översättningstjänster, till exempel Microsoft Översättare och Google Översätt.

Topp